Zonneboilers - kostprijs


Zonneboilerset

Wat kost een zonneboiler?


Met een zonneboiler zullen de jaarlijkse energiekosten slechts de helft bedragen van de verbruikskosten van een traditionele boiler voor sanitair warm water.

Kostprijs (voor een gezin van 3 à 4 personen): 
 

  • materiaal: € 2500 à € 3000 (excl. BTW)
  • installatie: € 1000

 Zwembadverwarming

Een zwembadverwarmingssysteem op zonne-energie voor een buitenzwembad kan al zijn energie uit de zon halen. De jaarlijkse verbruikskosten vallen dan ook volledig weg.

Kostprijs: 
 

  • collector: 500 à  600 euro/m²
  • pomp en regeling: 500 à 1000 euroSubsidies voor particulieren


Beschrijving

 

Indien u een zonneboiler plaatst in een bestaande woning, kan u van uw netbeheerder een premie ontvangen. (Indien u een zonneboiler plaatst in een nieuwe woning wordt de zonneboiler verrekend met de premie van uw netbeheerder voor een woning met E-peil <= 80)

 

Aanvraagvoorwaarden

 

Actievoorwaarden:


• De premie is enkel geldig bij bestaande woningen, wooneenheden of woongebouwen aangesloten op het elektriciteitsnet van de netbeheerder voor 1 januari 2006. In geval van nieuwbouw dient de premie aangevraagd te worden samen met de E-peil-premie (enkel indien de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning van vóór 1 januari 2012 is).
• De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of proforma factuur) voor de levering en plaatsing van de zonneboiler
met vermelding van het merk, het type van de zonneboiler, het aantal m2 collectoroppervlakte, het aantal liter opslagvat en de prijs van de zonneboiler. De factuur mag geen betrekking hebben op zwembadcollectoren of andere systemen die uitsluitend voor zwembadverwarming worden gebruikt.
• De plaatsing dient te gebeuren door een aannemer. De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een attest van de aannemer.
• De premie geldt enkel voor een zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm tapwater, eventueel in combinatie met woningverwarming.
• Zwembadverwarming, geheel of gedeeltelijk, komt niet in aanmerking.
• De collector is getest door een geaccrediteerd instituut volgens EN-12975, heeft een systeemtest (volgens EN12976 of volgens EN/TS 12977) ondergaan of bezit een Solar KeyMark.
• Het systeem is gemarkeerd conform EN 12976-1.
• Er is aan de eindgebruiker een aparte handleiding in het Nederlands overhandigd die conform is met EN 12976-1.
• Aan de eindgebruiker is een onderhoudschecklist in het
Nederlands overhandigd.
• De producten genieten van een waarborg: minstens 10 jaar op
de werking van de collector, 5 jaar op de boiler en 2 jaar op de
andere onderdelen.
• De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een kopie
van de schriftelijke rapportering van de technische controle die
door het installatiebedrijf bij de indienstneming van de installatie
werd uitgevoerd en een kopie van de opbrengstberekeningen
van het installatiebedrijf.

Algemene voorwaarden:

De premie geldt enkel voor REG-maatregelen in een woning die aangesloten is op het elektriciteitsdistributienet van de netbeheerder.

Enkel volledig ingevulde aanvraagformulieren komen in aanmerking voor de premie.

De premie is strikt gebonden aan het uitvoeringsadres en wordt uitbetaald door overschrijving op uw bankrekening.

De aanvraag is enkel geldig voor facturen vanaf 01/01/2012.

De aanvraagformulieren dienen ons te bereiken uiterlijk 12 maanden na factuurdatum en kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

De premies zijn aan wijzigingen onderhevig. Gebruik steeds het meest recente aanvraagformulier.
Per uitvoeringsadres kan de premie maar 1 keer worden aangevraagd gedurende een periode van 12 maanden, gerekend vanaf de laatste aanvraag, voor eenzelfde type investering.

Indien er meerdere facturen zijn, dienen deze samen te worden ingediend in 1 aanvraagdossier. Enkel facturen die maximaal 1 jaar oud zijn, komen in aanmerking.

De netbeheerder behoudt het recht om zich - in elke fase van het project - ter plaatse te komen vergewissen van de situatie en indien nodig contact te nemen met de firma en/of aannemer die de installatie levert en/of plaatst of die advies verstrekt. Indien de installatie niet overeenstemt met de beschrijving in de aanvraag, behoudt de netbeheerder het recht uitbetaalde premies terug te vorderen.

De toekenning van de premie betekent niet dat de netbeheerder verantwoordelijkheid opneemt wat betreft de toestellen, materialen en/of resultaten.

De premieaanvraag geldt enkel voor nieuw aangekochte en geplaatste materialen.

Bij woongebouwen in gedwongen mede-eigendom komt de premie toe aan de vereniging van mede-eigenaars voor werkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen en aan de individuele eigenaar, verhuurder of vruchtgebruiker, voor werkzaamheden aan de private delen.

 

Procedure

 

Een premie aanvragen in 5 stappen
1) Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden.
2) Vul het aanvraagformulier duidelijk en volledig in en onderteken het.
3) Laat, indien gevraagd, de aannemer of verkoper het attest op de premieaanvraag
invullen, ondertekenen en afstempelen.
4) Voeg een kopie van de factuur of facturen bij de aanvraag, met vermelding van de
gegevens gevraagd in de actievoorwaarden.
Indien de gevraagde gegevens niet worden vermeld, kan de netbeheerder niet overgaan tot de uitbetaling van de premie.
5) Bezorg alles tijdig aan  de netbeheerder :
• elektronisch via mail.
• via de post:
• dien de aanvraag in bij een van de klantenkantoren van de netbeheerder.
• via fax
 

Premiebedrag

 

Deze premie werd dankzij het besluit van de Vlaamse Regering op 16/03/2012 verhoogd met terugwerkende kracht voor facturen vanaf 01/01/2012.

De premie bedraagt 550 euro/m2 nieuw geplaatste thermische zonnecollectoren die voor de productie van sanitair warm water worden gebruikt eventueel in combinatie met woningverwarming met een maximum van 4 125 euro per geplaatste installatie. Indien de premie wordt aangevraagd
door de vereniging van mede-eigenaars of door de syndicus in naam van deze vereniging voor meerdere wooneenheden, dan kan deze premie nooit hoger zijn dan 4 125 euro per installatie voor een woongebouw. Indien het over meerdere afzonderlijke installaties voor een woongebouw gaat, dan kan de premie per afzonderlijke installatie nooit hoger zijn dan 4 125 euro.

Het premiebedrag wordt begrensd tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REG-luik, inclusief BTW.

Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20 % verhoogd. De beschermde afnemers zijn de personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Zij voegen een bewijsstuk toe aan hun aanvraag (zie overzichtstabel op pagina 3 van het aanvraagformulier).

 

Wat heb je nodig voor de aanvraag?

 

De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of proforma factuur) voor de levering en plaatsing van de zonneboiler
met vermelding van het merk, het type van de zonneboiler, het aantal m² collectoroppervlakte, het aantal liter opslagvat en de prijs van de zonneboiler. De factuur mag geen betrekking hebben op zwembadcollectoren of andere systemen die uitsluitend voor zwembadverwarming worden gebruikt.

De plaatsing dient te gebeuren door een aannemer. De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een attest van de aannemer.
 


Een voorbeeld

Neem een woning in de gemeente Zutendaal (Limburg) met een installatie van € 5.000 incl BTW:       
   

Premies gegeven door:
check Netbeheerder
(electriciteitsnetbeheerder)
4125
Totaal: 4125
 
       


Terugverdieneffect

De gemiddelde opbrengst van een zonneboiler voor 3 tot 4 personen met een oppervlakte van 5m² is ongeveer 3700kWh/jaar.

Gerekend aan een prijs van 84eurocent/liter (stookolieprijs 15/06/2012 - bron Informazout) voor mazout en een netto jaarseizoensrendement van 85 % van de mazoutboiler bedraagt de gemiddelde energiekostenbesparing per jaar €560.

Indien u de wasmachine en de afwasmachine ook aansluit op de zonneboiler, mag u rekenen op een bijkomende besparing van ongeveer 600kWh/jaar aan electriciteit.

Dit komt overeen met een bedrag van €100/jaar indien de apparaten ook overdag werken, ofwel €60/jaar indien ze (aan nachttarief) uitsluitend 's nachts werken.

Met een installatie op gas kan u ongeveer 80% van deze bedragen besparen.
Tip Wij regelen alle premieaanvragen voor u!

top

Voor meer informatie over de premies die momenteel in uw gemeente van toepassing zijn, kunt u surfen naar:
www.energiesparen.be - www.infrax.be - www.eandis.be - www.premiezoeker.be


Mail ons voor een gratis prijsofferte.